ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG TẠI NCNmedia.vn

I. NGUYÊN TẮC CHUNG:

1. Bản Quy chế này ban hành các quy định bắt buộc áp dụng đối với các Thành viên trên nền tảng giao dịch, mua bán Kênh – Hình thức – Sản phẩm quảng cáo tại NCNmedia.vn (gọi là Thành Viên) với mục đích tạo ra một môi trường hoạt động mua bán, cung ứng dịch vụ truyền thông và quảng cáo thông qua website NCNmedia.vn.

2. Các Thành viên, các thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch trên nền tảng giao dịch, mua bán Kênh – Hình thức – Sản phẩm quảng cáo tại NCNmedia.vn (gọi là nền tảng giao dịch, mua bán Kênh – Hình thức – Sản phẩm quảng cáo tại NCNmedia.vn) có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung Quy chế.

3. Tất cả các nội dung trong Bản Quy chế này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Các Thành viên, các thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia vào Nền tảng giao dịch phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình, tuân thủ quy định pháp luật và nội dung Quy chế của nền tảng giao dịch, mua bán Kênh – Hình thức – Sản phẩm quảng cáo tại NCNmedia.vn

II. QUY ĐỊNH CHUNG:

1. Tên Miền nền tảng giao dịch, mua bán Kênh – Hình thức – Sản phẩm quảng cáo là: https://www.ncnmedia.vn

Nền tảng giao dịch, mua bán Kênh – Hình thức – Sản phẩm quảng cáo tại NCNmedia.vn do Công ty TNHH NCN Group phát triển với tên miền Nền tảng giao dịch là: http://www.ncnmedia.vn. Nền tảng giao dịch, mua bán Kênh – Hình thức – Sản phẩm quảng cáo tại NCNmedia.vnlà nơi giao thương giữa người mua và người bán đồng thời giúp quá trình mua bán, cung ứng dịch vụ qua mạng thực hiện một cách nhanh gọn, giảm chi phí và thời gian.

2. Thành viên Sàn giao dịch TMĐT:

Thương nhân, tổ chức, cá nhân hoạt động hợp pháp đăng ký thành viên tại Nền tảng giao dịch, mua bán Kênh – Hình thức – Sản phẩm quảng cáo tại NCNmedia.vn được Ban quản lý Nền tảng giao dịch, mua bán Kênh – Hình thức – Sản phẩm quảng cáo tại NCNmedia.vn (gọi là Ban Quản Lý) chính thức công nhận thông qua việc xét duyệt và chứng nhận Thành viên hoặc thông qua hình thức xét duyệt hồ sơ, cho đăng sản phẩm lên Nền tảng giao dịch, mua bán Kênh – Hình thức – Sản phẩm quảng cáo tại NCNmedia.vn

 • Thành viên có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.
 • Thành viên được phép sử dụng dịch vụ do Nền tảng giao dịch, mua bán Kênh – Hình thức – Sản phẩm quảng cáo tại NCNmedia.vn và các bên liên quan cung cấp. Từ “dịch vụ” bao gồm tất cả các dịch vụ do Nền tảng giao dịch, mua bán Kênh – Hình thức – Sản phẩm quảng cáo tại NCNmedia.vn cung cấp hoặc liên quan đến Nền tảng giao dịch, mua bán Kênh – Hình thức – Sản phẩm quảng cáo tại NCNmedia.vn

3. Địa chỉ giao dịch: https://www.ncnmedia.vn:

Ngoài địa chỉ trên, Nền tảng giao dịch, mua bán Kênh – Hình thức – Sản phẩm quảng cáo tại NCNmedia.vn không có bất kỳ địa chỉ giao dịch nào khác.

4. Lĩnh vực hoạt động của Nền tảng giao dịch, mua bán Kênh – Hình thức – Sản phẩm quảng cáo tại NCNmedia.vn:

 • Mua bán và cung ứng dịch vụ mà pháp luật cho phép.
 • Việc kinh doanh cung ứng dịch vụ hạn chế dịch vụ kinh doanh có điều kiện trên website còn phải chịu sự điều chỉnh của các quy định pháp luật liên quan tới dịch vụ đó.

Thành viên không được phép đăng tin mua bán các hàng hóa, cung ứng dịch vụ vi phạm thuần phong mỹ tục, vi phạm các quy định của pháp luật. Trường hợp vi phạm, Ban quản lý sẽ có những hình thức ngăn chặn cụ thể theo khoản 1 mục III Bản quy chế này.

III. QUY TRÌNH GIAO DỊCH

1. Quy trình dành cho người mua hàng:

Bước 1: Đăng ký tài khoản

 • Đăng ký
 • Nhập thông tin
 • Kích hoạt tài khoản
1.1. Quy trình dành cho người mua DỊCH VỤ – MUA QUẢNG CÁO:
 • Bước 2: Khách hàng vào chọn các Kênh – Hình thức – Sản phẩm quảng cáo phù hợp và tiến hành MUA NGAY – THÊM GIỎ HÀNG – ĐẶT TƯ VẤN.
 • Bước 3: NCNmedia.vn sẽ kết nối với quý vị trong nhu cầu giao dịch mua quảng cáo.
 • Bước 4: Ký hợp đồng giao dịch.  
 • Bước 5: Triển khai công việc và báo cáo nghiệm thu.

1.2. Quy trình dành cho người mua DỊCH VỤ – ĐẶT QUẢNG CÁO:

 • Bước 2: Khách hàng vào chọn các Kênh – Hình thức – Sản phẩm quảng cáo phù hợp và tiến hành nhập các thông tin nhu cầu.
 • Bước 3: NCNmedia.vn sẽ kết nối với quý vị trong nhu cầu giao dịch đặt quảng cáo.
 • Bước 4: NCNmedia.vn sẽ kết nối với các nhà sản xuất giải quyết nhu cầu của quý vị.
 • Bước 5: Ký hợp đồng giao dịch.
 • Bước 6: Triển khai công việc và báo cáo nghiệm thu.
1.3. Quy trình dành cho người mua DỊCH VỤ – ĐẤU GIÁ QUẢNG CÁO:
 • Bước 2: Khách hàng vào chọn các Kênh – Hình thức – Sản phẩm quảng cáo phù hợp và tiến hành nhập các thông tin nhu cầu.
 • Bước 3: NCNmedia.vn sẽ kết nối với quý vị trong nhu cầu giao dịch đấu giá quảng cáo.
 • Bước 4: NCNmedia.vn sẽ kết nối với các nhà sản xuất giải quyết nhu cầu và gửi danh sách các nhà sản xuất để quý vị chọn hợp tác.
 • Bước 5: Ký hợp đồng giao dịch.
 • Bước 6: Triển khai công việc và báo cáo nghiệm thu.
1.4. Quy trình dành cho người mua DỊCH VỤ – TÀI TRỢ:
 • Bước 2: Khách hàng vào chọn hạng mục tài trợ. 
 • Bước 3: NCNmedia.vn sẽ kết nối với quý vị trong nhu cầu giao dịch tài trợ.
 • Bước 4: Ký hợp đồng giao dịch.
 • Bước 5: Triển khai công việc và báo cáo nghiệm thu.

2. Quy trình dành cho người bán:

 • Bước 1: Đăng ký người bán.
 • Bước 2: Ký hợp đồng hợp tác.
 • Bước 3: NCNmedia.vn đưa sản phẩm quý vị lên gian hàng và công cụ quản lý.
 • Bước 4: Nhận doanh thu.

3. Các quy trình khác:

3.1. Quy trình bảo hành/bảo trì sản phẩm:

Sản phẩm bán trên NCNmedia.vn sẽ được bảo hành/bảo trì sản phẩm theo quy trình của nhà cung cấp sản phẩm (Người Bán)

3.2. Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại:

Bước 1: Tiếp nhận.

 • Nhận yêu cầu giải quyết khiếu nại của người mua.
 • Kiểm tra thông tin khiếu nại để thực hiện tiếp nhận hay từ chối.

Bước 2: Xử lý khiếu nại.

 • Thu thập thông tin ,hình ảnh chứng cứ từ các bên liên quan.
 • Đưa ra phán quyết và hướng khắc phục với các bên liên quan.

Bước 3: Hoàn tất khiếu nại.

 • Theo dõi quá trình đổi/trả ( nếu có).
 • Hoàn tiền cho người mua ( trường hợp ko mua nữa).
 • Xác nhận kết quả và tiến hành đóng khiếu nại.

IV. BẢO VỆ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG:

1. Thu thập thông tin cá nhân

Trong quá trình cung cấp dịch vụ NCNmedia.vn sẽ nhận được thông tin của các thành viên khi đăng ký như sau:

1.1. Thông tin của thành viên cung cấp khi đăng ký : Tên, địa chỉ, điện thoại, địa chỉ email, số điện thoại di động, tên công ty, địa chỉ công ty, chức vụ …

1.2. Thông tin nhận được khi thành viên sử dụng dịch vụ: Thông tin khi các thành viên trả lời các bảng điều tra thông tin NCNmedia.vn đưa ra, bằng email, hay trên website.

2. Mục đích sử dụng

NCNmedia.vn sẽ sử dụng thông tin cá nhân nhận được từ thành viên vào những mục đích như dưới đây, tuy nhiên về những thông tin về người thứ ba do thành viên cung cấp, nếu không có sự đồng ý của người đó thì chúng tôi chỉ sử dụng vào mục đích thứ 2.2,2.4,2.6 trong mục này.

2.1. Sử dụng để xác nhận thành viên khi thành viên dùng thông tin để đăng nhập vào hệ thống của NCNmedia.vn

2.2. Dùng để giao dịch trong khi mua dịch vụ của người bán trên NCNmedia.vn như dùng để đặt dịch vụ, mua dịch vụ, tài trợ dịch vụ….

2.3. Dùng trong tuyên truyền quảng cáo các thông tin của NCNmedia.vn đến các thành viên gửi email giới thiệu về các sản phẩm dịch vụ trên NCNmedia.vn

• Cung cấp thông tin về dịch vụ bằng email, bưu điện, điện thoại…

• Dùng để cá nhân hóa nội dung mỗi khi khách hàng truy cập vào NCNmedia.vn, dựa theo giới tính, tuổi, nơi sinh sống, sở thích, lịch sử mua hàng, trang web thành viên đã xem.

• Dùng để phân tích xu hướng tiêu dùng của khách hàng, với mục đích xây dựng những dịch vụ mới, hoặc cải thiện những dịch vụ cũ.

• Dùng để liên lạc với thành viên khi NCNmedia.vn điều tra thông tin khách hàng, tổ chức khuyến mại, trao đổi ý kiến thông tin trên bảng đánh giá, bình luận.

2.4. Dùng để trả lời khi thành viên thắc mắc: chúng tôi sẽ trả lời thành viên bằng email, điện thoại, hoặc gửi thư tới địa chỉ của thành viên, khi thành viên thắc mắc.

2.5. Dùng trong các dịch vụ khác do NCNmedia.vn cung cấp.

2.6. Dùng cung cấp thông tin cá nhân cho người bán theo mục 4 của chính sách này.

2.7. Dùng cho những mục đích khác của NCNmedia.vn không ghi ở trên. Khi đó chúng tôi sẽ thông báo việc sử dụng đó trên NCNmedia.vn

3. Sử dụng thông tin cá nhân :

3.1. NCNmedia.vn sử dụng thông tin cá nhân của thành viên theo luật pháp của Việt Nam.

3.2. Sử dụng thông tin cá nhân của thành viên để thực hiện các mục đích nêu tại điều 2 của quy định này.

3.3. NCNmedia.vn sẽ cung cấp thông tin của thành viên ở mức độ nhất định cho người bán, để phục vụ việc giao dịch giữa thành viên và người bán, như khi thành viên đặt hàng, dịch vụ trên NCNmedia.vn. Sau khi bán hàng người bán có thể sử dụng thông tin của thành viên để dùng trong phân tích xu hướng tiêu dùng, gửi thông tin để quảng cáo, hoặc nâng cấp dịch vụ của người bán. Công ty chúng tôi sẽ ràng buộc trách nhiệm của người bán trong việc tuân theo các điều luật về bảo hộ thông tin cá nhân, và những chính sách sử dụng thông tin cá nhân trên NCNmedia.vn. Tuy nhiên chúng tôi không đảm bảo được 100% người bán thực hiện nghiêm túc chính sách trên, do vậy để biết rõ thông tin thành viên nên liên lạc với người bán.

4. Độ chính xác và tính an toàn của thông tin:

Để luôn cập nhật thông tin của người bán phục vụ cho việc cải thiện các dịch vụ của NCNmedia.vn có thể liên lạc tới người bán để thu thập thông tin mới nhất.

5. Xác nhận, chỉnh sửa thông tin cá nhân:

5.1 Thành viên có thể xác nhận, chỉnh sửa, thêm, xóa, hủy bỏ tài khoản của mình, yêu cầu NCNmedia.vn không cung cấp thông tin cho người bán trên NCNmedia.vn

5.2 Trong trường hợp thành viên không đăng nhập vào để xem thông tin của mình, thì thành viên tiến hành làm các thủ tục theo quy định của NCNmedia.vn để yêu cầu cấp lại thông tin về tài khoản.

V. QUẢN LÝ THÔNG TIN XẤU:

1. Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho NCNmedia.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Thành viên phải cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin đăng tải trên NCNmedia.vn, đặc biệt thông tin về giá cả, chất lượng sản phẩm. Mọi thông tin được sửa đổi, bổ sung, thay thế phải được thông báo kịp thời cho Ban quản lý và cập nhật trên Website.

3. Thành viên không sử dụng dịch vụ của NCNmedia.vn vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của NCNmedia.vn hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

4. Thành viên không được hành động gây mất uy tín của NCNmedia.vn dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của NCNmedia.vn.

VI. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM TRONG TRƯỜNG HỢP PHÁT SINH LỖI KỸ THUẬT TRÊN NỀN TẢNG NCNmedia.vn:

Khi thực hiện các giao dịch trên NCNmedia.vn, bắt buộc các thành viên phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn.

Ban quản lý NCNmedia.vn cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các thành viên tham gia giao dịch. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến Thành viên không thể tham gia giao dịch được thì các Thành viên thông báo cho Ban quản lý NCNmedia.vn qua địa chỉ Email: info.ncnmedia.vn@gmail.com. Chúng tôi sẽ khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện cho các Thành viên tham gia NCNmedia.vn.

Tuy nhiên, Ban quản lý NCNmedia.vn sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các Thành viên không đến được Ban quản lý, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Ban quản lý gây ra.

VII. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BAN QUẢN LÝ WEBSITE NCNMEDIA.VN

1.Quyền và nghĩa vụ Ban quản lý:
1.1. Quyền của Ban quản lý NCNmedia.vn:

a) Ban quản lý NCNmedia.vn có quyền kiểm tra thông tin các tổ chức, cá nhân đưa lên gian hàng đặc biệt là thông tin về giá cả và chất lượng sản phẩm.

b) Từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ cho Thành viên trong trường hợp có cơ sở chứng minh Thành viên cung cấp thông tin cho NCNmedia.vn không chính xác, không đầy đủ, vi phạm pháp luật, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.

c) Thu hồi Giấy chứng nhận thành viên, từ chối cung cấp một hoặc tất cả dịch vụ trong trường hợp: Thành viên vi phạm Quy chế hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên Sàn giao dịch NCNmedia.vn. Trong trường hợp này Ban quản lý sẽ thông báo cho thành viên trong thời hạn ít nhất là một (01) tháng.

d) Thu hồi Giấy chứng nhận thành viên, từ chối cung cấp một hoặc tất cả dịch vụ nếu Thành viên không tham gia hoạt động giao dịch và trao đổi thông tin trên NCNmedia.vn liên tục trong ba (03) tháng. Nếu muốn tiếp tục trở thành Thành viên và được cấp lại Giấy chứng nhận thành viên và các ưu đãi dành cho Thành viên thì phải đăng ký lại từ đầu theo mẫu và thủ tục của Sàn giao dịch NCNmedia.vn.

e) Thu hồi ngay Giấy chứng nhận thành viên, từ chối cung cấp một hoặc tất cả dịch vụ nếu Thành viên không đủ năng lực tài chính thực hiện nghĩa vụ khi tham gia giao dịch trên hoặc/và có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các Thành viên khác của NCNmedia.vn.Trong trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận thành viên, chấm dứt cung cấp toàn bộ dịch vụ, ưu đãi của Thành viên thì tất cả các chứng nhận, các quyền của thành viên được cấp sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt.

f) NCNmedia.vn giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên NCNmedia.vn theo luật bản quyền quốc tế và các quy dịnh pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. “Nền tảng giao dịch, mua bán Kênh – Hình thức – Sản phẩm quảng cáo tại NCNmedia.vn” và tất cả các biểu tượng, logo, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của NCNmedia.vn. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.

1.2. Trách nhiệm của Ban quản lý NCNmedia.vn:

a) Thẩm tra và xác thực thông tin đăng ký kinh doanh (đối với tổ chức) tham gia bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên Nền tảng.

b) Thiết lập cơ chế cung cấp thông tin và giao kết hợp đồng trên website nền tảng giao dịch cho phép tổ chức, cá nhân tham gia NCNmedia.vn thực hiện quy trình giao kết Hợp đồng.

c) Lưu giữ thông tin đăng ký của tổ chức ngay từ ngày tổ chức đăng ký tham gia NCNmedia.vn và thường xuyên cập nhật các thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan.

d) Áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh của tổ chức và thông tin cá nhân. Không được tiết lộ, chuyển nhượng, cho thuê hoặc bán các thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh hoặc thông tin cá nhân của người tiêu dùng khi chưa được sự đồng ý của các bên liên quan, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

e) Tích cực hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật, cung cấp các tài liệu như thông tin đăng ký, lịch sử dữ liệu giao dịch,… của đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên NCNmedia.vn.

f) Khi khách hàng mua hàng hóa hoặc dịch vụ phát sinh mâu thuẫn với người bán hoặc bị tổn hại lợi ích hợp pháp, tổ chức vận hành nền tảng phải cung cấp cho người tiêu dùng thông tin đăng ký của người bán, tích cực hỗ trợ người tiêu dùng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân.

g) Chịu trách nhiệm xây dựng nền tảng bao gồm một số công việc chính như: nghiên cứu, thiết kế, mua sắm các thiết bị phần cứng và phần mềm, kết nối Internet, xây dựng chính sách phục vụ cho hoạt động NCNmedia.vn trong điều kiện và phạm vi cho phép.

h) Xây dựng các chính sách dịch vụ áp dụng cho từng đối tượng trên nền tảng giao dịch. Các chính sách này sẽ được công bố trên NCNmedia.vn.

i) Triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc giao dịch của các Thành viên tham gia và người sử dụng trên NCNmedia.vn.

j) Duy trì hoạt động bình thường của NCNmedia.vn và khắc phục các sự cố xảy ra ảnh hưởng tới hoạt động của nển tảng. Trường hợp xảy ra các sự kiện bất khả kháng như: Thiên tai, hỏa hoạn, biến động xã hội, các quyết định của cơ quan chức năng…thì NCNmedia.vn không phải chịu trách nhiệm liên đới.

k) Ban quản lý NCNmedia.vn có trách nhiệm hướng dẫn các Thành viên thực hiện quá trình giao dịch, mua bán qua NCNmedia.vn.

2.Quyền và nghĩa vụ thành viên:
2.1. Quyền của thành viên:

a) Được miễn phí Thành viên. Phí thành viên được hiểu là khoản phí để được tham gia hoạt động trên NCNmedia.vn, nhưng không tính đến các khoản phí khác như phí thuê quảng cáo, các dịch vụ tư vấn, các khoản phí khác trên NCNmedia.vn.

b) Tạo một cửa hàng riêng để trưng bầy hàng hoá và tiến hành giao dịch kinh doanh cũng như quảng bá doanh nghiệp của mình trên NCNmedia.vn.

c) Được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng các dịch vụ, quản lý cửa hàng và các giao dịch của mình trên NCNmedia.vn.

d) Được hỗ trợ, hướng dẫn sử dụng được các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc xây dựng cửa hàng, tiến hành giao dịch và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên NCNmedia.vn.

e) Hưởng các chính sách ưu đãi do NCNmedia.vn hay các đối tác thứ ba cung cấp trên NCNmedia.vn. Các chính sách ưu đãi này sẽ được đăng tải trực tiếp trên NCNmedia.vn hoặc được gửi trực tiếp đến các thành viên.

f) Hưởng các chính sách ưu đãi do NCNmedia.vn hay các đối tác thứ ba cung cấp trên NCNmedia.vn. Các chính sách ưu đãi này sẽ được đăng tải trực tiếp trên NCNmedia.vn hoặc được gửi trực tiếp đến các thành viên.

2.2. Nghĩa vụ của Thành viên:

a) Đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin về hàng hóa, dịch vụ của mình chào bán trên NCNmedia.vn

b) Tuân thủ các quy định pháp luật về cung cấp thông tin và giao kết hợp đồng trên website, các quy định tại Quy chế này.

c) Tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại.

d) Bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.

e) Thông báo kịp thời cho NCNmedia.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp xử lý kịp thời.

f) Cung cấp cho NCNmedia.vn và đăng tải, cập nhật những thông tin trên website đầy đủ và chính xác, đặc biệt thông tin về giá cả và chất lượng sản phẩm mà thành viên cung cấp.

g) Chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh của thông tin Doanh nghiệp và các thông tin khác cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với các đối tác trên NCNmedia.vn. Mỗi thành viên phải có quy trình đầy đủ rõ ràng.

h) Không sử dụng dịch vụ của NCNmedia.vn vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của NCNmedia.vn hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

i) Không được thay đổi, chỉnh sửa, gán gép, copy, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do NCNmedia.vn cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của NCNmedia.vn trong bản Quy chế này.

j) Không được hành động gây mất uy tín của NCNmedia.vn dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của NCNmedia.vn.

VIII. ĐIỀU KHOẢN ÁP DỤNG

1. Tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch trên NCNmedia.vn sẽ được các bên thương lượng giải quyết, trường hợp không tự giải quyết được thì đưa ra Cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định pháp luật.

2. Quy chế của NCNmedia.vn có hiệu lực thi hành kể từ ngày đăng tải trên website https://www.ncnmedia.vn.

3. Trường hợp phải thay đổi nội dung quy chế để đảm bảo mục đích và hoạt động của nền tảng thì Ban quản lý sẽ thông báo trên NCNmedia.vn trước 5 (năm) ngày. Sau 5 (năm) ngày thông báo, Quy chế được sửa đổi, bổ sung, thay thế chính thức có hiệu lực. Việc Thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc các thành viên đã chấp nhận Quy chế sửa đổi này.

IX. THÔNG TIN GIAO DỊCH

Địa chỉ liên lạc chính thức của Nền tảng/website https://ncnmedia.vn 

 • Công ty/Tổ chức : Công Ty TNHH NCN Group.
 • Văn phòng: Tầng 4 TTTM V+ Hoà Bình, Số 505 Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
 • Tel: 09182 567 13
 • Email: info.ncnmedia.vn@gmail.com