CÁC DỊCH VỤ HOẠT ĐỘNG TRÊN NỀN TẢNG GIAO DỊCH, MUA BÁN KÊNH – HÌNH THỨC – SẢN PHẨM QUẢNG CÁO NCNmedia.vn

1. MUA QUẢNG CÁO trên nền tảng giao dịch, mua bán Kênh – Hình thức – Sản phẩm quảng cáo tại NCNmedia.vn là gì?

Quý khách hàng có nhu cầu về Kênh – Hình thức – Sản phẩm quảng cáo sẽ tiến hành mua được ngay các sản phẩm, dịch vụ quảng cáo đã có sẵn trên gian hàng tại nền tảng giao dịch, mua bán Kênh – Hình thức – Sản phẩm quảng cáo NCNmedia.vn

2. ĐẶT QUẢNG CÁO trên nền tảng giao dịch, mua bán Kênh – Hình thức – Sản phẩm quảng cáo tại NCNmedia.vn là gì?

Quý khách hàng có nhu cầu về Kênh – Hình thức – Sản phẩm quảng cáo nào đó mà chưa có trên nền tảng giao dịch, mua bán Kênh – Hình thức – Sản phẩm quảng cáo NCNmedia.vn – Quý vị có thể đặt hàng bằng cách gửi nội dung yêu cầu, Chúng tôi sẽ chuyển nhu cầu của Quý vị đến các nhà sản xuất và họ sẽ đáp ứng đúng nhu cầu của Quý vị mong muốn.

3. ĐẤU GIÁ trên nền tảng giao dịch, mua bán Kênh – Hình thức – Sản phẩm quảng cáo tại NCNmedia.vn là gì?

Quý khách hàng có nhu cầu về 1 số sản phẩm như: Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu, thiết kế Website, Thi công các công trình đặt quảng cáo, sản xuất ấn phẩm…vv – Quý vị vào kênh ĐẤU GIÁ gửi nhu cầu, Chúng tôi sẽ dựa vào thông tin nhu cầu của Quý vị và chuyển đến các nhà sản xuất phù hợp. Sau đó chúng tôi sẽ gửi cho Quý vị danh sách các nhà sản xuất đáp ứng, lúc này Quý vị chỉ cần chọn nhà sản xuất nào phù hợp với nhu cầu để hợp tác.

4. TÀI TRỢ trên nền tảng giao dịch, mua bán Kênh – Hình thức – Sản phẩm quảng cáo tại NCNmedia.vn là gì?

Quý khách hàng vào kênh TÀI TRỢ trên nền tảng giao dịch, mua bán Kênh – Hình thức – Sản phẩm quảng cáo NCNmedia.vn – xem các nội dung chương trình của các đơn vị đang có nhu cầu xin tài trợ và thấy chương trình nào đó phù hợp sẽ tiến hành tài trợ (mua) chương trình đó.

HƯỚNG DẪN NGƯỜI MUA TRÊN NỀN TẢNG GIAO DỊCH, MUA BÁN KÊNH – HÌNH THỨC – SẢN PHẨM QUẢNG CÁO TẠI NCNmedia.vn

1. Quy trình dành cho người mua:

Bước 1: Đăng ký tài khoản

 • Đăng ký
 • Nhập thông tin
 • Kích hoạt tài khoản
1.1. Quy trình dành cho người mua DỊCH VỤ – MUA QUẢNG CÁO:
 • Bước 2: Khách hàng vào chọn các Kênh – Hình thức – Sản phẩm quảng cáo phù hợp và tiến hành MUA NGAY – THÊM GIỎ HÀNG – ĐẶT TƯ VẤN.
 • Bước 3: NCNmedia.vn sẽ kết nối với quý vị trong nhu cầu giao dịch mua quảng cáo.
 • Bước 4: Ký hợp đồng giao dịch.  
 • Bước 5: Triển khai công việc và báo cáo nghiệm thu.

1.2. Quy trình dành cho người mua đặt hàng hình thức, vị trí quảng cáo:

 • Bước 2: Khách hàng vào chọn các Kênh – Hình thức – Sản phẩm quảng cáo phù hợp và tiến hành nhập các thông tin nhu cầu.
 • Bước 3: NCNmedia.vn sẽ kết nối với quý vị trong nhu cầu giao dịch đặt quảng cáo.
 • Bước 4: NCNmedia.vn sẽ kết nối với các nhà sản xuất giải quyết nhu cầu của quý vị.
 • Bước 5: Ký hợp đồng giao dịch.
 • Bước 6: Triển khai công việc và báo cáo nghiệm thu.
1.3. Quy trình dành cho người mua DỊCH VỤ – ĐẤU GIÁ QUẢNG CÁO:
 • Bước 2: Khách hàng vào chọn các Kênh – Hình thức – Sản phẩm quảng cáo phù hợp và tiến hành nhập các thông tin nhu cầu
 • Bước 3: NCNmedia.vn sẽ kết nối với quý vị trong nhu cầu giao dịch đấu giá quảng cáo.
 • Bước 4: NCNmedia.vn sẽ kết nối với các nhà sản xuất giải quyết nhu cầu và gửi danh sách các nhà sản xuất để quý vị chọn hợp tác.
 • Bước 5: Ký hợp đồng giao dịch.
 • Bước 6: Triển khai công việc và báo cáo nghiệm thu.
1.4. Quy trình dành cho người mua DỊCH VỤ – TÀI TRỢ:
 • Bước 2: Khách hàng vào chọn hạng mục tài trợ.
 • Bước 3: NCNmedia.vn sẽ kết nối với quý vị trong nhu cầu giao dịch tài trợ.
 • Bước 4: Ký hợp đồng giao dịch.
 • Bước 5: Triển khai công việc và báo cáo nghiệm thu.

• HƯỚNG DẪN NGƯỜI BÁN TRÊN NỀN TẢNG GIAO DỊCH, MUA BÁN KÊNH – HÌNH THỨC – SẢN PHẨM QUẢNG CÁO TẠI NCNmedia.vn

1. Quy trình dành cho người bán:

Bước 1: Đăng ký người bán.

Bước 2: Ký hợp đồng hợp tác.

Bước 3: NCNmedia.vn đưa sản phẩm quý vị lên gian hàng và công cụ quản lý.

Bước 4: Nhận doanh thu.