Hiển thị tất cả 7 kết quả

KÊNH CHỢ TRUYỀN THỐNG

Những dịch vụ và sản phẩm quảng cáo trên kênh chợ truyền thống tại NCNmedia.vn
Tìm kiếm và trải nghiệm ngay

MSP:BTH_CTT_TH_01
Kênh: Pano ốp tường chợ truyền thống
Tỉnh/thành:Thanh Hóa
Tên sản phẩm:Pano ốp tường tại Cổng chợ Vườn Hoa, Lê Thị Hoa - Phường Lam Sơn - Tp. Thanh Hóa - Tỉnh Thanh Hóa
Hình thức:Pano ốp tường, Bạt in Hiflet 720 DPI.
Vị trí:Cổng chợ Vườn Hoa, phường Lam Sơn, Tp. Thanh Hóa, mặt đường đại lộ Lê Lợi và Lê Hữu Lập
Giá:Liên hệ
Giá KM:0
MSP:VNM_CTT_HCM_01
Kênh: Pano ốp tường chợ truyền thống
Tỉnh/thành:Hồ Chí Minh
Tên sản phẩm:Pano ốp tường tại Cổng chợ Bà Chiểu, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh
Hình thức:Pano ốp tường, Bạt in Hiflet 720 DPI.
Vị trí:Cổng chợ Bà Chiểu, Quận Bình Thạnh
Giá:Liên hệ
Giá KM:0
MSP:NCN_CTT_05
Kênh: Quảng cáo tại chợ truyền thống
Tỉnh/thành:Toàn quốc
Tên sản phẩm:Chợ truyền thống
Hình thức:Bảng quảng cáo
Vị trí:Toàn quốc
Giá:Liên hệ
Giá KM:0
MSP:NCN_CTT_04
Kênh: Quảng cáo tại chợ truyền thống
Tỉnh/thành:Toàn quốc
Tên sản phẩm:Chợ truyền thống
Hình thức:Bảng quảng cáo
Vị trí:Toàn quốc
Giá:Liên hệ
Giá KM:0
MSP:NCN_CTT_03
Kênh: Quảng cáo tại chợ truyền thống
Tỉnh/thành:Toàn quốc
Tên sản phẩm:Chợ truyền thống
Hình thức:Bảng quảng cáo
Vị trí:Toàn quốc
Giá:Liên hệ
Giá KM:0
MSP:NCN_CTT_02
Kênh: Quảng cáo tại chợ truyền thống
Tỉnh/thành:Toàn quốc
Tên sản phẩm:Chợ truyền thống
Hình thức:Bảng quảng cáo
Vị trí:Toàn quốc
Giá:Liên hệ
Giá KM:0
MSP:NCN_CTT_01
Kênh: Quảng cáo tại chợ truyền thống
Tỉnh/thành:Toàn quốc
Tên sản phẩm:Chợ truyền thống
Hình thức:Bảng quảng cáo
Vị trí:Toàn quốc
Giá:Liên hệ
Giá KM:0
0918256713